София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Индивидуални кариерни консултации

Индивидуални кариерни консултации


Индивидуални кариерни консултации
Експертите от ЕГ Консулт предлагат индивидуални кариерни консултации на своите клиенти. Главната им цел е консултантът да опознае кандидата, да се запознае с конкретните му предпочитания, интереси и изисквания, за да може да му предложи най-подходящите за него варианти.
Професионалното развитие е един от основните въпроси за живота на всеки един човек, поради което не бива да се подценява изборът на направление, сфера на дейност, образование и съответно работна позиция.
Експертите ни наблягат на индивидуалния подход и лично отношение към всеки един кандидат. Осъществява прецизно проучване според неговите желания и изисквания, след което обсъжда вариантите с кандидатите, споделяйки личната си експертиза за вземането на правилен и информиран избор. Консултантите предоставят информация за различните учебни институции и специфики на образователните системи, курсове, стажове, младежки обмени в страната и чужбина и други. Съдейства за подготовката и окомплектоването на необходима документация.
Първата консултация за всеки нов кандидат е напълно безплатна.
Интернет страници от 123.bg