София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Професионални кариерни тестове

Професионални кариерни тестове


Професионални кариерни тестове
Изборът на кариерен път и професия е едно от най-съществените решения, които човек взима в живота си. Често пъти младежите изправени пред този въпрос са изключително несигурни и объркани, водени от страха да не вземат грешно решение. Професионалните кариерни тестове имат за цел да се преборят с този риск, измервайки силните страни, качества и интереси на личността, подходящи сфери на развитие и конкретните професии, които отговарят на профила на кандидатите. С помощта на теста кандидатите биват насочвани към подходящото за тях образование, опознават индивидуалността си, генерират нови идеи за бъдещото си развитие и усъвършенстване.
На базата на професионалните кариерни тестове експертите ни изготвят персонален доклад на всеки свой клиент, съпоставяйки компетентностите му с най-подходящите за него специалности и професии. Всеки тест е придружен с индивидуална консултация с обучен и сертифициран специалист. Резултатите от теста и сесията с кариерния консултант позволяват взимането на разумен и добре информиран избор.
Интернет страници от 123.bg