София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Подготовка на CV и мотивационно писмо

Подготовка на CV и мотивационно писмо


Подготовка на CV и мотивационно писмо

Заедно с дипломата за средно или висше образование, доброто мотивационно писмо и/или CV са сред основните документи, гарантиращи прием в престижна образователна институция или на високо квалифицирана работа. На тяхна база се оценяват мотивация, умения и знания, досегашен опит, интереси, постижения и амбиции за реализация в бъдеще, които кандидатът притежава.
Експертите ни са с образователен и трудов опит в България и чужбина и добре познават изискванията и спецификите на отделните страни. Екипът гарантира на клиентите си подкрепа за изготвяне на успешна кандидатура за кандидатстване в образователна институция или за работна позиция с всички съпътстващи документи.
Интернет страници от 123.bg