София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Подготовка за интервю и процеса на кандидатстване за работа

Подготовка за интервю и процеса на кандидатстване за работа


Подготовка за интервю и процеса на кандидатстване за работа

Заедно със CV-то и мотивационното писмо, интервюто има решава роля при процеса на кандидатстване за работа и служи като доказателство за постиженията, опита, уменията, знанията, личните качества и отношение на кандидатите.
Целта на интервюто е да открои личността на кандидата, да демонстрира амбицията, увереността, силните му страни и потенциал, като покаже мотивация и желание да се адаптира към средата в компанията и да допринесе за нейното развитие и успех. Екипът на фирмата предоставя професионална подготовка за интервю за работа и за предстоящия процес за избор на най-подходящия кандидат. Помага на клиентите си да се представят във възможно най-добрата светлина, да представят личния си опит и качества, да съумеят да откроят силните си страни, да са подготвени за специфичните въпроси и казуси, с които биха могли да се сблъскат по време на интервюто, демонстрирайки компетентност, инициативност и отговорност.
Интернет страници от 123.bg