София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Предприемачество, икономика и мениджмънт

Предприемачество, икономика и мениджмънт


--------------------------------------------------------------------------------
Сътрудник в бизнес-услуги
3450401 Бизнес–услуги - втора
--------------------------------------------------------------------------------
Сътрудник в малък и среден бизнес
3450501 Малък и среден бизнес - втора
--------------------------------------------------------------------------------
Икономист
3451201 Индустрия - трета
3451202 Търговия - трета
3451203 Земеделско стопанство - трета
3451204 Икономика и мениджмънт - трета
3451205 Горско стопанство - трета
--------------------------------------------------------------------------------
Офис - мениджър
3460101 Бизнес – администрация – трета
--------------------------------------------------------------------------------
Офис - секретар
3460201 Административно обслужване - втора
--------------------------------------------------------------------------------
Сътрудник по управление на индустриални отношения
3470101 Индустриални отношения - трета
Интернет страници от 123.bg