София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Форми на обучение

Форми на обучение


 

Провеждаме се професионални обучения за получаване на степен на професионална квалификация, за начална и допълнителна професионална квалификация, за васт от професия и обучения за повишаване на ключови компетентности на:

-          физически лица с цел постигане на трудова мобилност и успешна професионална реализация.

-          заети лица - по заявка на работодател с откъсване от работния процес или на работното място.

-          безработни лица с последващо стажуване във фирми.

 

Форми и видове обучение, предлагани от ЕГ Консулт:

-          Отворени обучения, в които темата е обявена и се предлагат за крайни клиенти и фирми

-          Затворени вътрешно фирмени обучения – заявени от корпоративни клиенти според желанието и изискванията им. Темата, учебната програма и начина на провеждане се договарят конкретно и индивидуално

-          Присъствени обучения – дневна, вечерна, съботно-неделна форма

-          Дистанционни обучения

-          Смесени обучения - теорията е дистанционна и присъствена, практиката - присъствена

-          Групови обучения

-          Индивидуални обучения

 

При присъствените и дистанционните обучения в Интернет в реално време използваме не само изнасяне на лекции, а и активни форми на обучение:

Дискусионен клуб

Бизнес експериментиране и симулации

Бизнес работилница с решаване на казуси

Бизнес коучинг

Бизнес ролеви игри

 

Дистанционните (online) обучения са индивидуални и могат да се провеждат в удобно за курсиста време.

ЕГ Консулт ООД има разработена собствена методика за дистанционна форма на обучение, която позволява лесен достъп до провежданите курсове по всяко време на денонощието и от всяка точка на света. Необходимо е курсистът да има само компютър и връзка с Интернет.

Това позволява всички желаещи от цялата страна да преминат обучение и да получат документ за придобита квалификация по желана от тях професия и специалност.

 

Дистанционното обучение е гъвкаво тренинг решение, което дава възможност на обучаваните да усвояват различни знания в зависимост от техните индивидуални потребности. Текстовете в отделните модули са изведени от реалната практика. Модулите са интерактивни и включват учебни материали, казуси, тестове и др.

 

Преподавателите проследяват и направляват учебния процес.

Всички задачи за самостоятелна работа и всички курсови работи се разглеждат, оценяват и се дават съответни препоръки и насоки.

Осигурена е възможност за:

- писмено задаване на въпроси и получаване на отговор от преподавателя в рамките на 24 часа

- интерактивна онлайн консултация с преподавател

- участие във виртуални класни стаи

- присъствени консултации с преподавател.

 

При дистанционните обучения според учебния график се провеждат онлайн класни стаи с обучение, упражнения или консултации на живо.

 

Разполагаме допълнително с богата база от видеоуроци, които допълват получените знания

Интернет страници от 123.bg