София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Записване

Записване


Условия за записване за обучения:

За да може даден курсист да се запише за обучение към ЦПО към към ЕГ Консулт е необходимо да отговаря на следните условия:
– Да има навършени 16 години
– Да има завършено средно или висше образование
– Да има добро физическо състояние, позволяващо практикуването на желаната професия.

 

Необходими документи:

При записване трябва да предоставите следните документи:

– Заявление за записване в курс за професионално обучение – по образец /попълва се на място/
– Диплома за завършено образование

– Снимки (паспортен формат) -2 броя

Приемането на кандидати за обучение са извършва по документи и събеседване, проведено присъствено или онлайн.

До участие в квалификационен курс се допускат всички кандидати, които отговарят на изискванията за обучение и са предоставили необходимите документи за записване.

Интернет страници от 123.bg