София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Дистанционно обучение

Дистанционно обучение


Дистанционните (online) обучения са индивидуални и могат да се провеждат в удобно за курсиста време.

ЕГ Консулт ООД има разработена собствена методика за дистанционна форма на обучение, която позволява лесен достъп до провежданите курсове по всяко време на денонощието и от всяка точка на света. Необходимо е курсистът да има само компютър и връзка с Интернет.

Това позволява всички желаещи от цялата страна да преминат обучение и да получат документ за придобита квалификация по желана от тях професия и специалност.

 

Дистанционното обучение е гъвкаво тренинг решение, което дава възможност на обучаваните да усвояват различни знания в зависимост от техните индивидуални потребности. Текстовете в отделните модули са изведени от реалната практика. Модулите са интерактивни и включват учебни материали, казуси, тестове и др.

 

Преподавателите проследяват и направляват учебния процес.

Всички задачи за самостоятелна работа и всички курсови работи се разглеждат, оценяват и се дават съответни препоръки и насоки.

Осигурена е възможност за:

- писмено задаване на въпроси и получаване на отговор от преподавателя в рамките на 24 часа

- интерактивна онлайн консултация с преподавател

- участие във виртуални класни стаи

- присъствени консултации с преподавател.

 

При дистанционните обучения според учебния график се провеждат онлайн класни стаи с обучение, упражнения или консултации на живо.

 

Разполагаме допълнително с богата база от видеоуроци, които допълват получените знания

 

Достъп до платформите за дистанционно обучение:

 

За професионални обучения - тук

 

За езикови обучения - -тук

 

Платформа за онлайн класна стая - тук

Интернет страници от 123.bg