София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Специализирани курсове и семинари

Специализирани курсове и семинари


Предприемачество и бизнес

Обучение за лидери

Обучения за екипи екипнаа работа, разрешаване на конфликти

Обучение за обучители

Изготвяне на бизнес план и бизнес проект

Мениджмънт

Право за неюристи

Фасилити мениджмънт

Маркетинг и продажби

Семинар тренинг за успешния търговец

Годишно счетоводно приключване

Финасова грамотност за нефинансисти

Финансов отчетник

Бюджетно счетоводство

Банково счетоводство

Бизнес комуникация

Икономист – търговец

Международен маркетинг

Счетоводство и финанси

Комплексен курс по компютърно счетоводство и ТРЗ

ТРЗ

ФОРЕКС обучение

Бизнес стил, етикет и протокол

Time Management

Митнически и данъчен посредник

Туризъм

Практически курс по организация на хотелиерството

Здраве           

Обучения за деца

Тенис

Интернет страници от 123.bg