София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Горско и ловно стопанство

Горско и ловно стопанство


--------------------------------------------------------------------------------
Техник - лесовъд
6230101 Горско и ловно стопанство - трета
--------------------------------------------------------------------------------
Лесовъд
6230401 Горско стопанство - втора
--------------------------------------------------------------------------------
Дивечовъд
6230501 Горско и ловно стопанство - втора
--------------------------------------------------------------------------------
Работник в горското стопанство
6230601 Лесокултурни дейности - първа
6230602 Дърводобив - първа
6230603 Дивечовъдство - първа
6230604 Билкарство - първа
Интернет страници от 123.bg