София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Социални услуги

Социални услуги


--------------------------------------------------------------------------------
Посредник на трудовата борса
7620101 Посредник на трудовата борса – трета
--------------------------------------------------------------------------------
Сътрудник социални дейности
7620201 Социална работа с деца и семейства в риск - трета
--------------------------------------------------------------------------------
Помощник - възпитател
7620301 Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца - трета
Интернет страници от 123.bg