София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Хотелиерство

Хотелиерство


--------------------------------------------------------------------------------
Хотелиер
8110101 Организация на хотелиерството - трета
8110103 Организация на дейностите в места за настаняване - втора
--------------------------------------------------------------------------------
Администратор в хотелиерството
8110201 Организация на обслужването в хотелиерството - трета
Интернет страници от 123.bg