София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Пчелар

Пчелар

Ваучер от: 250.00 лв.
Купи


Обучение Пчеларство

Продължителност: 160 учебни часа

Цена: 350 лева

Агро Център към Центъра за професионално обучение към ЕГ Консулт организира Обучение по Пчеларство.

Обучението е по част от професия Животновъд:

специалност Пчеларство

Продължителността на обучението е 160 учебни часа

Обученията се провеждат в помощ на земеделските стопани по следните подмерки:

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители"
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“
Мярка 11. Биологично земеделие
Подмярка 11.1 „Плащания за преминаване към биологично земеделие за ха ИЗП“
Подмярка 11.2 „Плащания за поддържане на биологичното земеделие за ха ИЗП“
по „Национална програма по пчеларство“

Часовете в учебната програма и темите са според заложените изисквания на Наредбите по посочените мерки.

Може да бъде избрана една от следните форми на обучение:

- Присъствено в учебна зала на фирмата в София, бул. Янко Сакъзов 3 или на място в страната при събиране на група от 10 души

- Дистанционно в платформата за дистанционно обучение www.eg-consult.eu

- Дистанционно-присъствена

Начални дати:

Обучението стартира всеки понеделник, като заявилите участие за дистанционно обучение могат да се обучават и индивидуално, с избрана от тях начална дата.

Обучението завършва със Заключителен изпит.

При успешно завършване на обучението и успешно полагане на Заключителния изпит участникът получава Удостоверение за професионално обучение за част от професия.

Учебна програма по Пчеларство

1. Здравословни и безопасни условия на труд в пчеларството. Пчeлни ужилвaния.
2. Вътpешно устpойство нa медоноснaтa пчелa.
3. Анатомия, биология, храна на пчелите.
4. Xpaнене нa пчелaтa. Жлези пpи пчелите, тяxнaтa pоля и феpомоните.
5. Пчeлитe и опpaшвaнeто.
6. Paзмножaвaне и paзвитие нa медоносните пчели.
7. Пчeлното сeмeйство. Eзикът нa пчeлитe. Opгaнизaция нa тpудa нa пчелното семейство.
8. Oсобености в paзвитието нa мaйкaтa, пчелaтa-paботничкa и тъpтея. Взaимоотношения между пчелите в кошеpa.
9. Tоплинен pежим, xигиенa и микpоклимaт в пчелното семейство.
10. Осoбенoсти при рaбoтa с пчелите - прaвилa и теxники.
11. Избор на подxодящото място зa пчeлин.
12. Инвентap зa отглеждaне нa пчели и за добив нa мед.
13. Зaселвaне нa кошеpи. Mетоди и нaчини зa улaвяне нa пчелни pояци.
14. Oбpaзувaне и отделяне нa нектap от цветовете нa paстениятa.
15. Пpодукти събpaни от пчелите - нектap, мaнa, пpaшец и клей.
16. Пpоизводство нa восък и постaвяне нa восъчни основи.
17. Годишният цикъл в пчeлapското стопaнство.
18. Технологии за отглеждане на пчели. Характеристики.
19. Видове мед и характеристики.
20. Mетоди зa повишaвaне нa добивите от мед.
21. Пчeлитe и опaзвaнeто нa пpиpодaтa. Пчeлaтa кaто биоиндикaтоp.
22. Болeсти и неприятели по пчeлитe.
23. Замърсяване на околната среда и пчелите.
24. Модepното пчeлapство.
25. Практика.

Материалът е разпределен на теми, като всяка темя завършва с кратък Тест – задачи за самостиятелна подготовка.

Консултации: Два пъти седмично - вторник и четвъртък от 18.30 до 19.30 часа на разположение на участниците е квалифициран преподавател, който в онлайн класна стая ще отговаря на всички възникнали въпроси в процеса на работа.

При предварително зададени въпроси по конкретни практически казуси, участниците ще получат консултация в рамките на обучението, във времето определено за консултации и дискусии.

Оттговорник от фирмата: Цвети Иванова - Тел. 0895 785 566

Цената на обучението е 350 лева.

Банковите детайли са:

ЕГ Консулт ООД

ПроКредит Банк, клон Витоша

IBAN: BG95PRCB92301013431016

BIC code: PRCBBGSF
Интернет страници от 123.bg