София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


ЕГ Консулт ООД е консултантска и обучителна фирма с 12 годишен опит на българския пазар.

 

Дейността ни е насочена в следните направления:

 

Професионално обучение

Специалности

Краткосрочни обучения – част от професия

Форми на оеучение

Записване

Издавани документи

Дистанционно обучение

           

Езиково обучение

Езикови курсове

Биснес английски

Специализитан английски

Корпоративни еьикови обучения

Подготовка за FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL

Езикови обучения в Европа

Езикови ваканции

Обменни програми

Подготовка за интервю

Онлайн обучение

Индивидуално обичение

Европейска езикова рамка

Езикови сертификати

 

Специализирани курсове и семинари

Предприемачество и бизнес

Обучение за лидери, за екипи, за обучители

Мениджмънт

Право за неюристи

Фасилити мениджмънт

Маркетинг и продажби

Бизнес комуникация

Международен маркетинг

Счетоводство и финанси

ФОРЕКС обучение

Бизнес стил, етикет и протокол

Time Management

Туризъм

Здраве           

Обучения за деца

 

Компютърни обучения

Windows и Internet

Текстообработка MS WORD

MS EXCEL

Power Point

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

CorelDraw

Adobe InDesign

Adobe Flash

Solid Works

AutoCAD

3ds Max

 

Образование в чужбина

Кариерно ориентиране

Образователно консултиране

Помощ при кандидатстване в чужбина

Университети

Средно образование

Образователни системи

 

Онлайн бизнес Университет

 

Развитие на човешките ресурси - подбор на персонал, консултиране и обучение

Насочване към обучение на възрастни

Информиране и/или консултиране на търсещите работа лица и на работодатели

Насочване и подпомагане за започване на работа

Консултиране на работодателите и търсещите работа лица относно активни програми за подпомагане на заетостта по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси

Психологическо подпомагане на търсещите работа лица

 

Дейности за насърчаване на предприемачеството и стартиране на собствен бизнес

Организиране на бизнес пътувания, срещи, семинари, конференции

 

И всичко това се предлага от екипа ни от млади и амбициозни хора.

Знаем колко високи са изискванията на глобалния пазар - търсят се хора с добра компетентност, а тя означава знание, умение то да се прилага успешно на практика и позитивно отношение към работата и бизнеса

Знаем, че във всеки един човек се крият неподозирани възможности и талант

 

Целият ни екип и партньорите ни знаем колко е важно

- човек да знае и да може

- за всяка дейност да се сформира, мотивира и подготви точният екип

- да се разкрият пълния потенциал на всеки един, да се разкрие таланта му и да намери най-подходящото за себе си място (позиция)

- да се проучи потребността от обучение

- да се намерят най-подходящите квалифицирани обучители - практици с ценен бизнес опит

- да се повиши личната ефективност и резултатността от работата

- да развият навици и техники за управление на своето поведение и събитията в бизнеса, да повишат продажбите и да работят по-ефективно от своите конкуренти

- да се развиват и подобряват уменията за продажба – как да се привличат, убеждават и задържат клиентите

- да се развиват и подобряват презентационните умения и уменията за водене на преговори

- да се развиват и подобряват мениджърските умения и уменията на лидерските екипи

- да се управлява времето и стреса в живота и на работното място

- да се развиват уменията за справяне с конфликти в екипа

- обучението да е подчинено на мисията, визията, на корпоративни ценности и на стратегическите цели на компанията

Интернет страници от 123.bg