София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Бизнес Администрация

Бизнес Администрация

Ваучер от: 250.00 лв.
Купи

Ниво A1-А2

 

 
Обучението на ниво А1-А2 се извършва по най-новото издание на модерната учебна система на Cambridge University Press – Face2face. В това комбинирано ниво се затвърждават нещата, научени по време на началното ниво и се преминава към следващото ниво с трудност под средната. По време на обучението си ще се запознаете с основен речник – числата, цветовете, националностите; как да говорите за семейството си, за свободното Ви време, филми и музика, храни и напитки; да описвате дома си и различни места, да разказвате за житейските си преживявания и да изразявате бъдещи планове. Граматиката включва основните времена, местоимения, предлози и определителни и неопределителни членове. Към всеки урок са разработени по няколко текста, които позволяват усвояването на заложените в урока речник и граматика. След завършване на нивото ще можете да четете и разбирате текстове на ниво малко по-ниско от средното, да говорите за основни житейски неща в сегашно, минало и бъдеще време.


 

Интернет страници от 123.bg