София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Защита и хуманно отношение  към  животните – едри преживни животни (говеда и биволи)

Защита и хуманно отношение към животните – едри преживни животни (говеда и биволи)

Ваучер от: 150.00 лв.
Купи

За да отговори на високите изисквания на потребителите, хуманното отношение към животните е залегнало като основен принцип в прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския Съюз.

В Европейското право животните са признати за „съзнателни, чувствителни същества” и с това се променя техния статут от “вещи” на същества, които могат да усещат както болка и страдание, така и положителни емоции.

С това страните членки на Европейския Съюз във връзка с Общата селскостопанска политика на Европа са задължени да въведат съответните законодателни, административни и други необходими разпоредби, за да осигурят защитата на животните:

  • при отглеждането им,
  • при търговията с тях,
  • при транспортирането им,
  • при добив на продукти от животински произход и на суровини за производство на храни за човека,
  • при клане, умъртвяване и евтаназия
  • при научни изследвания

Подобряването на хуманното отношение към животните е основен фактор за подобряване здравето на животните и на безопасността и качеството на хранителните продукти.

За да са безопасни храните и животинските продукти, животните, от които те произхождат, трябва да са здрави и щастливи.

Интернет страници от 123.bg