София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


 

 

Ще се радваме да изберете нас за Учебен център, в който да проведете обучението си.
Екипът на Учебния център е на Ваше разположение за въпроси и информация за всяка специалност, за начина на записване и обучение и за всичко, свързано с учебния процес.
 
Ако вече сте избрали нас, как да направим записването по най-удобния и бърз начин:
 
При одобрение от Бюрото по труда, в което сте подали документи, ще се свържат с Вас, за да Ви поканят в 1-седмичен срок да получите Уведомление, че сте одобрен за обучение по програма АЗ МОГА ПОВЕЧЕ.
 
С това Уведомление до 1 месец трябва да намерите Доставчик на обучение – Учебен център. Когато определите Доставчик на обучение, трябва да се свържете с организаторите на обучение и да определите дата на започване на обучението. Отрязък от Уведомлението се попълва и се заверява с подпис и печат на Учебния център. С този заверен отрязък отивате отново в Бюрото по труда и получавате Ваучер за обучение.  
 
Ако сте избрали нас за Доставчик на обучение, какви са начините да свършите всичко това максимално лесно и удобно за Вас:
 
При разговор с нашите отганизатори определяте най-подходящото и удобно за Вас време за стартиране на обучението.
Курсовете ни започват всякa недяля.
В повечето случаи не се изчаква събиране на група.
 
Уведомлението може да изпратите сканирано:
на e-mail: office@eg-consult.eu
или на Skype: eg-consult
или да донесете в офиса ни или изпратите по поща
на адрес: София, бул. Витоша 131А.
 
Необходимо е да ни дадете лично или заедно с Уведомлението да ни изпратите информация за Вашите: ЕГН, телефон, e-mail, Skype и адрес за получаване на завереното от нас Уведомление  (в случай, че трябва да Ви бъде изпратено).
 
От 1 до 7 дни преди началото на курса трябва да си вземете задължително лично Ваучера от Бюрото по труда, като занесете полученото от нас Уведомление.
 
Всеки един Ваучер се издава в 3 екземпляра – Оригинал и 2 копия, като Оригиналът и първото копие се дават лично на курсиста, а второто копие остава в Бюрото по труда.
 
Когато получите Ваучера, моля, до 1 ден преди обявената в Уведомлението стартова дата да ни донесете или изпратите по куриер 2-та екземпляра на получения от Вас Ваучер, като внимавате да не се наруши цялостта им.
 
Към задължителната училищна документация са и копие на лична карта и диплома, които, моля, да изпратите или донесете заедно с Ваучера.
За тези, които се обучават по Професионално обучение е необходимо да изпратите и 2 снимки паспортен формат – за Свидетелството за професионално обучение и за архива на Учебния център.
 
Всеки курсист има персонален отговорник от фирмата ни – организатор обучение, който е на Ваше разположение през целия период на обучение за въпроси, информация и за възникнали проблеми.
 
При получаване на Ваучера Вашият отговорник ще Ви изпрати на посочения e-mail адрес информация за Програмата за обучение и Учебния график, за достъпа за обучение и разяснения за учебния процес - указания за работа с онлайн платформата и ще Ви запознае с лекторския екип.
 
1 ден след завършване на обучението и след заключителните изпити изготвяме Свидетелство за професионално обучение или Сертификат за завършен курс за ключова компетентност и всеки може да го получи лично или да му бъде изпратен на посочения адрес.
 
 
Фирма ЕГ Консулт ООД е одобрена от Агенцията по заетостта като обучаваща организация (ДО - Доставчик на обучение) по програма АЗ МОГА ПОВЕЧЕ.
Целта на програмата АЗ МОГА ПОВЕЧЕ е да се даде възможност на наети по трудово правоотношение и самонаети лица без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности с цел професионално усъвършенстване и даване на възможност за кариерно развитие.
Програмата покрива 100% от финансирането на обучението.
Желаещите могат да получат ВАУЧЕРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ от Бюрото по труда, като всеки има право да кандидатства за обучение по една специалност за придобиване на професионална квалификация и по една ключова компетентност.
 
ЕГ Консулт ООД предлага обучение по следните специалности:
 
Професионални обучения
·         Бизнес администрация – 960 учебни часа
·         Икономист със специалност „Търговия" – 960 учебни часа
·         Оперативно счетоводство – 960 учебни часа
·         Финансова отчетност – 660 учебни часа
·         Малък и среден бизнес – 660 учебни часа
 
·         Митническа и данъчна администрация – 960 учебни часа
·         Организация на хотелиерството – 960 учебни часа
·         Екскурзоводско обслужване – 960 учебни часа
·         Туристическа анимация – 960 учебни часа
·         Tекстообработване (Word, Excel, PowerPoint, Internet) – 300 учебни часа
 
Ключова компетентност
-          Английски език
-          Руски език
-          Италиански език
-          Испански език
-          Турски език
 
Обучението е съобразено с Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа, която дефинира принципите, на които трябва да се основава езиковото обучение, както и разработването на продукти и услуги за езиково обучение. Тя определя нивата на езикова компетентност, валидни в рамките на ЕС и дава точни критерии за тяхното определяне.
 
Обученията, организирани от Учебния Център към ЕГ Консулт ООД са присъствени и дистанционни. Присъствените обучения се водят при събиране на група от минимум 10 души.
 
Дистанционните (online) обучения са индивидуални и могат да се провеждат в удобно за курсиста време.
ЕГ Консулт ООД има разработена собствена методика за дистанционна форма на обучение, която позволява лесен достъп до провежданите курсове по всяко време на денонощието и от всяка точка на света. Необходимо е курсистът да има само компютър и връзка с Интернет.
Това позволява всички желаещи от цялата страна да преминат обучение и да получат документ за придобита квалификация по желана от тях професия и специалност.
 
Дистанционното обучение е гъвкаво тренинг решение, което дава възможност на обучаваните да усвояват различни знания в зависимост от техните индивидуални потребности. Текстовете в отделните модули са изведени от реалната практика. Модулите са интерактивни и включват учебни материали, казуси, тестове и др.
 
Преподавателите проследяват и направляват учебния процес.
Всички задачи за самостоятелна работа и всички курсови работи се разглеждат, оценяват и се дават съответни препоръки и насоки.
Осигурена е възможност за:
-          писмено задаване на въпроси и получаване на отговор от преподавателя в рамките на 24 часа
-          интерактивна онлайн консултация с преподавател
-          участие във виртуални класни стаи
-          присъствени консултации с преподавател.
 
Предимствата на професионалното обучение по програма АЗ МОГА ПОВЕЧЕ в Центъра за професионално обучение към ЕГ Консулт ООД са:
·         безплатно специализирано обучение по избрана професия
·         актуализиране и придобиване на нови знания и умения за по-добро изпълнение на работните задачи
·         при записване на курс за Професионално обучение се получава безплатно on-line обучение по Tекстообработване (Word, Excel, PowerPoint, Internet) – 100 учебни часа
 
На успешно преминалите обучението лица се издава официално признат документ за завършено професионално обучение - Свидетелство за професионална квалификация или Сертификат за завършени нива по съответния език.
 
При желание може да се включите последователно в курс за професионална квалификация и в обучение по чужд език, като за всяко обучение следва да са били подадени отделни комплекти документи за кандидатстване..
 
Включването в програмата и избора на специалност за обучение е въпрос на личнo предпочитание и от тази възможност може да се възползва всеки работещ, независимо от изпълняваната в момента дейност, профила на компанията в която работи, формата на заетост, работното време и социалния статус.
 
Преминалите обучение по програмата нямат ангажименти след приключване на обучението към работодателя и към Агенция по заетостта.
 
Работодателите не поемат задължения към преминалите обучение по програмата.
 
Допълнителна информация и консултации може да се получат
на тел.   02 / 9533441,    9533442,   9533477  и  0895785566
на e-mail: office@eg-consult.eu
или Skype:  eg-consult
 
 
ЕГ КОНСУЛТ ООД
консултантски услуги, обучение, управление и развитие на проекти, изследвания и анализи
София, бул. Витоша 131А
на тел.   02 / 9533441,    9533442,   9533477  и  0895785566
e-mail: office@eg-consult.eu
www.eg-consult.eu
Skype:  eg-consult

 

Интернет страници от 123.bg