София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Менторски програми

Менторски програми


Менторски програми

Менторските програми на ЕГ Консулт включват срещи между млади професионалисти, реализирани в България и чужбина, с ученици и младежи, които търсят своя професионален път и подходящо образование. Те служат като силен двигател на тяхната мотивация и безценен източник на практическа информация. Участниците работят със свой собствен ментор, който има опит в желаната от кандидата сфера на развитие. Двамата заедно работят върху личностното развитие на участника и върху изграждането на бъдещата му кариера в съответната област, поставяйки си определени цели, които да постигат заедно. Споделянето на опит и сблъсъка с успешни примери помага на младежите да са по-мотивирани и целеустремени да реализират идеите си.
ЕГ Консулт поддържа партньорства с неправителствени организации с фокус върху младежкия сектор като подпомага участието на младежи в техните програми.
Интернет страници от 123.bg