София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Растениевъдство

Растениевъдство


--------------------------------------------------------------------------------
Техник-растениевъд
6210101 Полевъдство - трета
6210102 Зеленчукопроизводство - трета
6210103 Трайни насаждения - трет
6210303 Зеленчукопроизводство - втора
6210304 Трайни насаждения - втора
6210305 Селекция и семепроизводство - втора
6210306 Тютюнопроизводство - втора
6210307 Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури - втора
6210308 Растителна защита – втора
--------------------------------------------------------------------------------
Фермер
6210601 Земеделец - втора
6210602 Производител на селскостопанска продукция - трета
--------------------------------------------------------------------------------
Работник в растениевъдството
6211101 Зеленчукопроизводство - първа
6211102 Трайни насаждения - първа
6211103 Тютюнопроизводство - първа
6211104 Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури - първа
--------------------------------------------------------------------------------
Лозаровинар
6210901 Лозаровинарство - втора
Интернет страници от 123.bg