София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Рибовъдство

Рибовъдство


--------------------------------------------------------------------------------
Техник - рибовъд
6240101 Рибовъдство - трета
--------------------------------------------------------------------------------
Техник по промишлен риболов и аквакултури
6240201 Промишлен риболов и аквакултури - трета
--------------------------------------------------------------------------------
Рибовъд
6240301 Рибовъдство - втора
--------------------------------------------------------------------------------
Работник в рибовъдството
6240401 Рибовъдство – първа
Интернет страници от 123.bg