София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


Охрана и сигурност

Охрана и сигурност


--------------------------------------------------------------------------------
Охранител
8610101 Банкова охрана и инкасова дейност - трета
8610102 Лична охрана - трета
8610103 Физическа охрана на обекти - трета
--------------------------------------------------------------------------------
Спасител при бедствия, аварии и катастрофи
8610201 Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи - трета
Интернет страници от 123.bg