София, бул. Витоша 131А

тел. 02 9533477,  0895785566

Skype   egconsult.bg

e-mail:   office@eg-consult.eu

Име:  Парола: 


ЕГ Консулт ООД е консултантска фирма със 7 годишен опит на българския пазар.

Основният предмет на дейност на компанията е консултантски услуги, обучение, управление и развитие на проекти, изследвания и анализи.

Дейността на Учебния Център към ЕГ Консулт ООД е съобразена с Националната стратегия за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 г. и обхваща придобиването, разширяването и усъвършенстването на професионалната квалификация на заетите, подпомагане на тяхната кариера и индивидуално развитие. Центърът е с лиценз № 200812740, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)

 

Интернет страници от 123.bg